susitursinti

susitursinti
susitur̃sinti būti pasitursinusiam, sulinkti: Kodėl jis tei susitur̃sinęs, juk da[r] nelabai senas? [p]Skr. | Tada ir Petrė susitursino visomis keturiomis A.Vaičiul. \ tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti; partursinti; susitursinti; užtursinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • atitursinti — atitur̃sinti 1. tr. Rm atkišti (užpakalį): Boba eina paskuigalį atatur̃sinus Lel. Magdė vaikščioja užpakalį atitur̃sinus Ukm. | Lapė atitur̃sino šunim savo uodegą (ps.) Ukm. 2. intr. DŽ, KŽ, Rz, Gdž, Paį, Ob, Alvt ateiti pasitursinusiam,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištursinti — ištur̃sinti 1. tr. Gmž, KŽ, Ldk, Sv, Kvr, Prng, Dglš, Rdm atkišti atstatyti (užpakalį): Senis savo užpakalį ištur̃sino atsigulęs, t. y. pastatė J. Kasa bulves užpakalį ištursinęs Žl. Kurgi savo piestą ištur̃sinai?! Ktk. Įeinu, žiūrau, guli… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutursinti — nutur̃sinti intr. 1. Ldk, Kp, Rk, Št, Kair, Jnš nueiti pasitursinusiam: Ligi nutur̃sinsiu, bus ir vakaras Alvt. [Senis] ristele nutursino prie šulinio K.Bor. Už keleto minučių abudu senuku greitu žingsneliu nutursino į miestelį Vaižg. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partursinti — partur̃sinti intr. Sb; Ser pasitursinusiam pareiti: Ir Magdė partur̃sino iš atlaidų Šl. Svečias atsistojęs partursino atgal keturis varstus, kaip buvo čia atšvytravęs Vaižg. tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursinti — patur̃sinti Gs, Jnš 1. tr. N, J, NdŽ, DŽ1, Ss, Ml, Sb atkišti, atstatyti (užpakalį): Patur̃sino šikinę ir sako: mušk sau, kiek tik nori Š. Jis visai senas, subinę patursinęs Snt. Tokia gi mažutė, reikia, patur̃sinus rūrą, nugarą trint Slm. Tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tursinti — tur̃sinti ( yti K), ina, ino K, J.Jabl, FrnW, Gs, tùrsinti Jon, Paį; N 1. tr., intr. KBII191, Rtr, KŽ atkišti (užpakalį, ppr. lenkiantis): Tur̃sinti pasturgalį NdŽ. Tùrsinau rūrą į aukštą linus klodama, rugius rišdama J. Kad spirsiu, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtursinti — užtur̃sinti intr. užeiti pasitursinusiam: Ko čia užtur̃sinai už stalo?! Št. tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti; partursinti; susitursinti; užtursinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtursinti — įtur̃sinti intr. KŽ įeiti pasitursinusiam, pasilenkusiam: Senutė įtur̃sino palengvėlio pirkion Š. tursinti; atitursinti; įtursinti; ištursinti; nutursinti; patursinti; partursinti; susitursinti; užtursinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”